วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โฆษณา Facebook ประเภท Page Likes

Facebook Ads ประเภทนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนคนคลิกไลค์ Fanpage ให้กับคุณ โดยมีวิธีการสร้าง Ads ดังนี้

1. โฆษณา Facebook  ประเภท Page Likes เริ่มแรกจะมี Page ที่เราเป็น Admin ให้เราเลือก
2. ในกรณีที่ไม่ได้เป็น Admin ก็สามารถนำ URL มาใส่ได้ แต่จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน Ads ได้ครบถ้วน


3.โฆษณา Facebook  ประเภท Page Likes ในส่วนของ Images จะสามารถใส่รูปภาพ .jpg ได้ถึง 6 ภาพ (สร้างได้ 6 Ads แต่ ข้อความโฆษณาเดียวกัน) รูปภาพขนาดที่เหมาะสม ที่จะแสดงผลโฆษณาในแบบ News Feed คือ 600 pixels x 225 pixels โดยสามารถอัพโหลดรูปโฆษณาเอง หรือเอารูปที่มีอยู่ใน Fan Page มาใช้ได้ นอกจากนี้ ยังมี ระบบ Find Images ซึ่งเป็นรูปที่ Facebook เตรียมไว้ให้ใช้ได้ โดยเป็นรูปที่มาจาก Shutterstock


4. โฆษณา Facebook  ประเภท Page Likes ในส่วนของ Text And Link เพื่อจัดการกับข้อความโฆษณาโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ หัวข้อ ใส่ได้ 25 characters และส่วนรายละเอียด ที่ใส่ได้ 90 characters โดยเราสามารถดู Previewโฆษณาได้จากส่วนนี้
5.  โฆษณา Facebook  ประเภท Page Likes ในส่วนของ Audience เป็นส่วนที่จะกำหนด Target ของโฆษณา  สามารถตั้งค่าได้ทั้งระดับจังหวัด ตั้งค่าตามอายุ ตามความสนใจ เพสศ ภาษา การศึกษา หรือตั้งค่าให้คนที่คลิกไลค์ Page ของเราอยุ่แล้ว ไม่เห็นโฆษณานี้ก็ได้


6.  โฆษณา Facebook  ประเภท Page Likes ในส่วนของ Account And Campaign ฟังก์ชันนี้ เป็นเป็นการตั้งค่าเงิน Time Zone งบประมาณโฆษณา ระยะเวลาของโฆษณา


7. โฆษณา Facebook  ประเภท Page Likes ในส่วนของ Bidding And Pricing เป็นการตั้งค่าการคิดค่าโฆษณา
- Bid fir Page Like ค่าโฆษณาจะเป็นการคิดแบบอัตโมัติ โดยจะมีการคิดค่าโฆษณาเมื่อมีการแสดงผลโฆษณา
- Bid for Click คือการคิดค่าโฆษณาแบบเป็นคลิก (CPC) โดยราคาต่อคลิกเราสามารถตั้งเองได้ หรือตั้งค่าอัตโนมัติได้
- Bid for Impression คือการคิดค่าโฆษณาต่อการแสดงผล 1,000 ครั้ง (CPM) โดยราคาต่อคลิกเราสามารถตั้งเองได้ หรือตั้งค่าอัตโนมัติได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น