วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประเภทของ โฆษณา Facebook (Facebook Advertising)

โฆษณา Facebook

1. โฆษณา Facebook  ประเภท Page Post Engagement
เพิ่มจำนวนคน  Like, Comment, Share ด้วย Facebook Ads ประเภทนี้ โดย จะเป็นการโปรโมทแค่โพสต์ที่เราต้องการเท่านั้น

2. โฆษณา Facebook  ประเภท Page Likes
Facebook Ads ประเภทนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนคนคลิกไลค์ Fanpage ให้กับคุณ

3. โฆษณา Facebook  ประเภท Clicks to Website
Facebook Ads ประเภทนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ให้กับคุณ4. โฆษณา Facebook  ประเภท Website Conversions
Facebook Ads ที่จะเก็บสถิติ และ Conversiion ให้คุณอย่างชัดเจน (ถ้าลง FAcebook Ads แบบนี้ ต้องนำ Code conversion-tracking pixel ไปติดที่หหน้าเว็บที่ตอ้งการด้วย เพื่อการเก็บสถิติ)

5. โฆษณา Facebook  ประเภท App Installs
Facebook Ads ประเภทนี้ จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ดาวน์โหลด App ให้กับคุณ

6. โฆษณา Facebook  ประเภท App Engagement
Facebook Ads ประเภทนี้ จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ App ของคุณ

7. โฆษณา Facebook  ประเภท Event Responses
เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงาน Events ต่างๆของคุณด้วย Facebook Ads ประเภทนี้

8. โฆษณา Facebook  ประเภท Offer Claims
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น / ข้อเสนอพิเศษของคุณพร้อมกำหนดระยะเวลาด้วย Facebook Ads ประเภทนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น