วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

วิธีการสร้าง Tab ใน Facebook FanPage ด้วย Static Iframe Tab (อัพเดท 2014)


หลังๆ มีคนมาถามเรื่องการเพิ่ม Facebook Tab มากันหลายคนครับ  แต่ที่ผมเขียนไว้มันไม่อัพเดทแล้ว เลยเขียนอัพเดทซะเลย มาลองดูวิธีการเพิ่ม Facebook Tab ด้วย Static Iframe Tab กันครับ

วิธีการสร้าง Tab ใน Facebook FanPage ด้วย Static Iframe Tab


1. เอา Static Iframe Tab ไป Search ที่ช่องค้นหา หรือไปตามลิงค์ได้เลยครับ https://apps.facebook.com/iframehost/?fb_page_id=13981700304207292. คลิกที่ Install Page Tab


3. ไปเลือก Page ที่ต้องการสร้าง Facebook Tab  แลวเลือก Add Page Tab


4. เมื่อเลือกแล้ว จะปรากฎหน้าจอสำหรับการจัดการ Facebook Tab


4.1 สามารถทำให้ Facebook มีปุ่ม Share ที่มุมบนขวาของ Facebook Tab ได้เพียงแค่คลิกเลือก Show Share button at top of Tab5. วิธีการสร้างเนื้อหาใน Facebook สามารถทำได้หลายวิธี

5.1 เอาหน้าเว็บมาใส่ได้เลย โดยเลือกที่ Page Source >> URL จะปรากฏช่องใส่ URL เราก็สามารถใส่ หน้าเว็บที่ต้องการได้ทันที5.2 ให้ลิงค์ไปที่หน้าเว็บที่เราต้องการ โดยเลือกที่ Page Source >> Redirect เมื่มีค้นมาคลิกที่ Facebook Tab ก้จะลิงค์"ปที่หน้าเว็บที่เราต้องการ


5.3 ใส่รูปภาพที่ต้องการ โดยคลิกที่ โดยเลือกที่ Page Source >> Image แล้วเลือกรูปที่ต้องการได้เลย แต่ขนาดต้องไม่เกิน  810px. X 1200px. , 400kb (ใส่ได้ 1 รูปเท่านั้น) โดยสามารถใส่ลิงค์ที่รูปได้ ที่ช่อง Link Image to URL5.4 สามารถเขียน Code HTML มาใส่ที่ Facebook Tab ได้เลย โดยเลือกที่ Page Source >> HTML โดยจะมีเครื่องมือสำหรับจัดการ เลือกที่ Editor หรือเขียน Code HTML มาใส่ก็ได้ โดยเลือกที่ Source6. เปลี่ยนชื่อ Tab ได้ที่ ช่อง Tab Name
7. สามารถเปลี่ยนรูป Tab Image ของ Facebook Tab ได้ โดยอัพโหลดรูปขนาไม่เกิน 111px. X 74px.


 ตัวอย่าง Facebook Tab ที่เสร็จแล้วดูได้ที่ โก้วเล้งรำพัน (ที่ทำเป็นแบบ Image ตามข้อ 5.3)* ภายในหนึ่ง Facebook Page สามารถเพิ่ม Facebook Tab ได้ถึง 10 Tab

Install Page Tab #2
Install Page Tab #3
Install Page Tab #4
Install Page Tab #5
Install Page Tab #6
Install Page Tab #7
Install Page Tab #8
Install Page Tab #9
Install Page Tab #10


2 ความคิดเห็น: